Velkommen til Hagevandring med Hellerud hagelag 25.mai

Historisk foredrag med hagevandring

Kom til Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 28, 25. mai kl.19.00-21.00 for å høre om hagen, og tre- og plantesamlingen til Dr. Dedichen som vi i dag ser rester av.


Hva vil skje av forandringer i hagen fremover?

Kulturminnerådgiver Siv Amundsen har undersøkt hagens historie og vil presentere sine funn, samt si noe om planene for den. Deretter går vi en tur i hagen og ser på plantesamlingen sammen.