Styret

Hellerud vel

Dette er de som sitter i styret per dags dato.

Inger-Lise Eikeli Rygh

Styreleder

Else-Mona Tjemsland

Økonomiansvarlig

Terje Olafsen

Driftsansvarlig

Katrine Rønning

Styremedlem

Anne Gunn Bekken

Styremedlem

Lene Sandnes

Styremedlem