Om Hellerud vel

Hellerud vel

Hellerud vel er en forening for alle som bor på Hellerud, et område i bydelene Alna og Østensjø i Oslo. Vi ønsker at de som bor her skal trives og ha det godt sammen. Vi ønsker å være en levende velforening for alle våre medlemmer. Vi trenger derfor alle medlemmers hjelp til å arrangere aktiviteter for store og små.

Som medlem i Hellerud vel får du en rekke fordeler.

Rimelig leie av våre lokaler
Billig ved levert på døra
Billig leie av tilhenger
Brøyteavtale for husstander i private veier
Medlemskort som gir rabatt (ved forespørsel)

Trivsel og aktiviteter på Hellerud

Trivsel bygger på trygghet, gode relasjoner og aktiviteter i et fellesskap. Vi vil inspirere til et aktivt liv for beboerene og være med på å skape positive sosiale relasjoner mellom naboer.

Hellerud Vel representerer en fellesstemme for området, og jobber aktivt for å oppnå gode avtaler og betingelser for våre medlemmer. Vi er opptatt av å ha åpen og god kontakt med ulike samfunnsaktører som er av betydning for området vårt.

Hellerud vel arrangerer en rekke aktiviteter for beboerene i området og kan blant annet nevne quiz, julemarked, klesbyttedag m.m.

Hva gjør vi?

Hellerud Velforening jobber aktivt for å skape et godt og inkluderende miljø for beboerne i området. Vi jobber ofr et aktivt og levende kulturhus. Vi arrangerer jevnlig ulike aktiviteter, som barne- og ungdomsaktiviteter, konserter, foredrag og kulturelle arrangementer. Organisasjonen jobber også tett med lokale myndigheter for å forbedre infrastrukturen og sikkerheten i området.

Trolldalskomitéen

Trolldalen eies og driftes av Oslo kommune. Vi jobber hele tiden tett med kommunen for å gjøre Trolldalen til et hyggelig sted for alle som ferdes der. Så langt har vi fått griller, sittegrupper, lekeplass, idrettsapparater, fotballbane om sommeren og skøytebane om vinteren.

Kreativitetskomité

Vi jobber for at Kringjå skal være et levende kulturhus med et fint tilbud. Vi forsøker derfor å dra i gang konserter, bokopplesninger, klesbyttedag, julemarked og andre begivenheter. Har du tanker rundt hva som bør skje på huset er det bare å sende inn forslag.

Faste arrangementer

Det skjer en hel rekke aktiviteter i regi av Hellerud vel. Vi arrangerer faste quizkvelder, førskoletreff for skolestarterne. Vi har også arrangert Hellerudfestivalen, som vi igjen ønsker å få på fote etter noen års koronapause. Vil du bidra?

Kringsjå kulturhus

Vårt velhus, Kringsjå kulturhus, leies ut til både kurs, aktiviteter og arrangementer.