Husordensregler

For bruk av lokaler i Kringsjå Kulturhus, landeroveien 1 i Oslo
Når du leier har du følgende ansvar

Være brannansvarlig i leieperioden – du må sette deg godt inn i branninstruksen.

Holde dører og vinduer lukket fra kl. 23:00 – eller når det det spilles musikk i lokalene, slik at naboer ikke sjeneres.

Avslutte festen senest kl. 01:00. Musikk anlegget slås av automatisk.

Tiden fram til kl. 02:00 kan benyttes til å tømme lokalet for festdeltakere samt rydde.

Støy utenfor huset må begrenses gjennom hele leieperioden.

Røyking skal begrenses til området utenfor den røde inngangsdøren.

Bare arealer/lokaler/utstyr som er leid på forhånd tillates brukt.

Parkering av biler skal ikke hindre alminnelig ferdsel eller på annen måte være til unødig sjenanse. Leier plikter å orientere de tilstedeværende om dette.

Alminnelig forbud mot tomgangskjøring av bil til oppvarming eller lignende overholdes.

Fakkelbokser eller lignende skal plasseres slik at det ikke kan oppstå brannfare. Det er ikke tillatt å sette fakkelbokser på treplantingene slik at disse evt. får brannskader.

Røyking og bruk av annen åpen ild innendørs er forbudt.

Det er ikke tillatt å bruke spiker, skruer, tegnestifter eller heftemaskin ved oppheng av pynt i lokalet. Glitter, stjerner og lim er forbudt å bruke, da dette er vanskelig å få vekk fra møbler og gulv.

Bruk av stjerneskudd er ikke tillatt innendørs.

Ved henvendelse til kontaktperson oppgitt i kontrakten, vil leietaker kunne bli fakturert med kr 100,- for hver henvendelse. Navn og telefonnummer er oppgitt i kontrakten.

Kildesortering av søppel. Beholdere for plast og matavfall er plassert under vasken på kjøkkenet. Restavfallsbeholder står på gulvet. Ekstra poser finnes i skapet under vasken.

Plast kastes i beholder med lilla pose – plasten skal være skylt, dvs. ikke inneholder matavfall.

Matavfall kastes i beholder med grønn pose.

Restavfall kastes i beholder med hvit/gjennomsiktig pose.

Papir kastes i beholder som står på gulvet på kjøkkenet.

Glass og metall må bringes til nærmeste innsamlingspunkt.

Feie gulv ved behov. Mopp og feiebrett er i bøttekottet ved toalettene.

Etter bruk er du ansvarlig for

Å besørge all oppvask og etterlate kjøkkenet i samme stand som da det ble tatt i bruk. Nødvendig informasjon er tilgjengelig på kjøkkenet.

At oppvaskmaskin, kaffetraktere, kjøleskap og komfyr er tømt og rengjort. Bruksanvisning må følges.

At øvrig inventar er plassert som ved ankomst – se egen tegning over hvordan bord og stoler skal plasseres.

At lokalene er ryddet og all søppel plassert i søppelkassene på utsiden av bygget ved porten. Dersom søppelkassene blir fulle, må leier ta med seg søppelet.

At tomflasker/-bokser blir fjernet.

At ubenyttede servietter, lys, papptallerken m.m. som er medbrakt er fjernet.

At alt lys er slukket.

At alle vinduer er lukket.

At alle dører er låst.

At det er ryddig utenfor lokalene – at alle sigarettsneiper, fakkelbokser og lignende er fjernet. Leier plikter å gå over tomten/uteområdet for å sjekke dette.