Beklager feil utsending av inkassofaktura!

I forbindelse med oversendelse av fakturaer til inkassoselskapet så ble alle fakturaene oversendt på grunn av en misforståelse. Det var kun fakturaene som gjelder brøyteavgiften som skulle bli sendt dit. 

Faktura for frivillig medlemskap i Hellerud Vel skal ikke sendes til inkasso, og vi beklager dette. Vi jobber med å rette opp denne misforståelsen.

Vi håper at dette ikke gjør at noen melder seg ut, men ønsker å fortsette medlemskapet.